TournoisTournoi LPS 2008 CNIC 2009

Tricky Trax
Lucky_Luke67
DroZ
Tournoi terminéNb Joueurs22Nb de Manches6
 #01#02#03#04#05#06Classement
Lucky_Luke671
29pts
4
10pts
2
21pts
3
18pts
9
12pts
6
10pts
1
100pts
6/6
Tricky Trax2
23pts
8
6pts
5
8pts
14
2pts
8
13pts
1
30pts
2
82pts
+3
6/6
DroZ13
2pts
6
8pts
6
7pts
2
24pts
5
16pts
2
24pts
3
81pts
+1
6/6
Azerols14
1pts
1
28pts
7
6pts
10
6pts
1
35pts
12
4pts
4
80pts
-2
6/6
Yonel7
8pts
2
22pts
12
1pts
15
1pts
2
29pts
10
6pts
5
67pts
-2
6/6
rvouille11
4pts
3
16pts
9
4pts
12
4pts
12
9pts
4
12pts
6
49pts
+3
6/6
Nestrin8
7pts
5
9pts
4
9pts
8
8pts
15
6pts
7
9pts
7
48pts
+1
6/6
Angygele4
11pts
12
2pts
11
2pts
5
11pts
6
15pts
9
7pts
8
48pts
-1
6/6
pichu705
10pts
10
4pts
3
15pts
9
7pts
13
8pts
15
1pts
9
45pts
-3
6/6
Vince3
17pts
13
1pts
11
5pts
18
3pts
3
18pts
10
44pts
+5
5/6
Gonzo6
9pts
11
3pts
4
17pts
5
11pts
11
40pts
+2
4/6
noirot10
5pts
1
27pts
12
32pts
-2
2/6
callapse4u7
9pts
3
23pts
13
32pts
-2
2/6
Knil1
30pts
14
30pts
-2
1/6
Dondon12
3pts
7
7pts
8
5pts
4
12pts
20
1pts
15
28pts
-1
5/6
ATALE7
14pts
8
8pts
16
22pts
+2
2/6
JyG9
6pts
9
5pts
10
3pts
13
3pts
19
2pts
17
19pts
-1
5/6
jo6
10pts
14
7pts
18
17pts
-1
2/6
lusithanos11
10pts
11
5pts
19
15pts
+1
2/6
joan7010
11pts
14
2pts
20
13pts
-1
2/6
bspoker17
4pts
13
3pts
21
7pts
+1
2/6
LOLO16
5pts
22
5pts
-1
1/6
AUTRES TOURNOIS

Tournoi LPS 2024 CFIPA 2025
Tournoi LPS 2023 CFIPA 2024
Tournoi LPS 2022 CNIC 2023
Tournoi LPS 2020 CNIC 2021
Tournoi LPS 2019 CNIC 2020
Tournoi LPS 2018 CNIC 2019
Tournoi LPS 2017 CNIC 2018
Tournoi LPS 2016 CNIC 2017
Tournoi LPS 2015 CNIC 2015
Tournoi LPS 2014 CNIC 2015
Tournoi LPS 2013 CNIC 2014
Tournoi LPS 2012 CNIC 2013
Tournoi LPS 2011 CNIC 2012
Tournoi LPS 2010 CNIC 2011
Tournoi LPS 2009 CNIC 2010
Tournoi LPS 2008 CNIC 2009